Search Engine Optimization

Photoblog Awards

???? ????

آرشیو
پنج‌شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1389
احسان شریعتی
یکی از نکات جالبه سخنرانی دیروز احسان شریعتی توی جهاد دانشگاهی مشهد اشاره به آهنگ جدید هیچکس و استفاده از سخنرانی شریعتی در انتهایی اون بود، این بحث زمانی از وی گفته شد که داشت تاثیر تفکرات شریعتی و تو نسل های مختلف بررسی می کرد و از نسل چهارم نام می برد.


تعداد بازدیدکنندگان : 18124


عنوان آخرین یادداشت ها