Search Engine Optimization

Photoblog Awards

???? ????

آرشیو
دوشنبه 17 خرداد‌ماه سال 1389
نصایح!
یکی از مشخصه های نسل قبل ما ترسه، شاید واژه زیاد خوبی نباشه، محتاط بودن بهتره. علت هاشو به نظر می شه تو واقع اجتماعی گوناگون و شرایط پر تنشی که شاهد بودن جست و جو کرد. ما داریم با آدم هایی زندگی می کنیم که علاوه بر سردی و گرمی زندگی شاهدان شرایط اجتماعی خاص و ملتحبی بوده اند که نا خودآگاه با افزایش سنشون احتیاط و یکی از ویژگی های اصلی و مشترک نسلشون کرده، اینا پدر و مادر های ماهستن، پدر مادر هایی که باید به نوعی این خصیصه احتیاط و از اونا قبول کنیم.  

تعداد بازدیدکنندگان : 18124


عنوان آخرین یادداشت ها