Search Engine Optimization

Photoblog Awards

???? ????

آرشیو
چهارشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1389
صبح ها!

منو با خودت به اونجا که روزی فکر نمی کردم می بری! صبحی نیست که با فکر و خیال از خواب بیدار نشم! بهترین راه سرگرم کردنه خودم از ریشه و بنه! فرار از 10 دقیقه معطلی ذهنی!


تعداد بازدیدکنندگان : 18124


عنوان آخرین یادداشت ها